اوشتک سرا

هیسسسس تو هیچی مگو.... تو فقط بخونک....

شعر زابلی

او هو غلام ممد

او پسرونه لجوج تو دیواره مرا لموندا

اوهو غلام ممد

خرس تو دیرو بیومه مرغ مرا بتوسوندک

او هو  غلام ممد آبرو بر مه نشته

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391 ساعت 13:26 توسط اوشتک |


کارتون زابلی

+ نوشته شده در سه شنبه نهم خرداد 1391 ساعت 10:23 توسط اوشتک |


سرتراشک زابلی


برچسب‌ها: سرتراشک
+ نوشته شده در دوشنبه هشتم خرداد 1391 ساعت 18:54 توسط اوشتک |


ماجان

ماجان چلی

ماجان چلی بهمراه کنجه بپور خ در حال سفر به مشهد

بوزنگو

سفر بوزنگو از سازمان اشرفیان به مشهد


برچسب‌ها: ماجانک
+ نوشته شده در یکشنبه هفدهم اردیبهشت 1391 ساعت 8:43 توسط اوشتک |


خاش

عبلک

فلک شدن عبلک سرگلزایی در چلی آباد خاش

ازیتاکه پوزدمک دختر شایسته خاش در زمان بپور غلامک


برچسب‌ها: عبلک, خاش, پوزدمک
+ نوشته شده در یکشنبه بیستم فروردین 1391 ساعت 18:33 توسط اوشتک |


کته پرت

خواره غلام  مشهور به املک کته پرت

لکات کنجه بارنی مشهور به لکات


برچسب‌ها: بارنی, لکات, کته پرت, املک
+ نوشته شده در یکشنبه بیستم فروردین 1391 ساعت 18:29 توسط اوشتک |


بتولک

فلک کردن بتول کنجه خالو غلامک به جرم کته گوزی در بنجار.

عوریگو

جماعت عوری پس از جا دادن در عروسی بصیرک.


برچسب‌ها: عوری, بنجار, جا دادن
+ نوشته شده در یکشنبه سیزدهم فروردین 1391 ساعت 21:43 توسط اوشتک |


واسگون خلموک در حال خواردن اوجیزک (از راست: فاطک-بدیل-شرممد)

سرتراشک ممد بلولی توسط عزیز ملا


برچسب‌ها: اوجیزک
+ نوشته شده در شنبه دوازدهم فروردین 1391 ساعت 21:8 توسط اوشتک |


چهار نفر از جماعت پتکیگو دور تندور در حال پوز پوز

جماعت پتکیگو  دور تندور در حال پوز پوز

+ نوشته شده در سه شنبه هشتم فروردین 1391 ساعت 21:49 توسط اوشتک |


عروس اول غلام زن بشیرک

 گنجه بی بی غلامک

بگمک کته پشت


برچسب‌ها: مطالب زابلی, چلیانه, بزلنگی, زابل
+ نوشته شده در سه شنبه هشتم فروردین 1391 ساعت 21:39 توسط اوشتک |